GIỚI THIỆU CHUNG

TRƯỜNG MN MINH HỢP

   Địa chỉ: Xóm Minh Hồng, xã Minh Hợp, huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An

Email:  nan-quyhop-mnminhhop@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0888269739

Trường MN Minh Hợp có 2 điểm trường, toàn trường có 23 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường có đội ngũ CBGVNV trẻ nhiệt tình và luôn nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chăm sóc, giáo dục trẻ.

Cơ sở vật chất đáp ứng, từng bước được kiên cố hóa và theo hướng hiện đại

 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Minh Hợp