Trường Mầm non Minh Hợp có 19 giáo viên

100% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (100% giáo viên tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng sư phạm).

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo

- Tận tâm, yêu trẻ và tuyệt đối tôn trọng đạo đức nghề nghiệp